Pe vremea comunismului apăruse formula prin care Ceaușescu gratula poporul urîndu-i “Noi succese!” De la o vreme, formula s-a tocit și a apărut o alta, derivînd din prima “noi și noi succese!” Există cuvinte care obosesc de la folosirea repetată și nejustificată și limba vorbită le cam abandonează. În presa de la noi se desfășoară un fel de “cursă a înarmărilor” cu cuvinte care să atragă, să șocheze. Asta pentru că vechile cuvinte au fost devitalizate, stoarse, golite de orice sens prin folosire improprie sau prin abuz. Cuvîntul e numai coajă, miezul lui e gol. ( de pildă: Cuvîntul “inedit” a fost atît de tăvălit, și el, prin presă, încît a ajuns să sugereze ceva ce nu știam despre un fotbalist sau despre o fotomodelă, nu ceva ce nu a fost editat, Un manuscris inedit.) În presa noastră hămesită de foamea de idei, orice trebuie să fie senzațional, șocant, incredibil șamd. Aceste cuvinte se golesc de sens sub ochii noștri. Și chiar sînt curios să știu ce cîrlige pentru audiență va fiolosi presa, cînd mîna de cuvinte ultra-foplosite acum (și-n titlul postării mele) se va goli de conținut. Ce va desemna știrea senzațională cînd nu va mai fi senzațional nici faptul că Romică Țociu bea o cola pe o terasă din Neptun. În fotografia de mai sus vedeți cum s-au chinuit niște francezi să spună că reducerile lor sînt șocante!

3 thoughts on “Nou! Șocant! Incredibil! Senzațional! Extraordinar!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *